KASUTUSTINGIMUSED

KASUTUSTINGIMUSED

Viimati uuendatud: 17. mai 2023

SISSEJUHATUS
Käesolevad kasutustingimused ("Tingimused") reguleerivad teie kasutamist ja juurdepääsu meie veebisaidile, teenustele ja rakendustele (ühiselt "Teenused"), mis asuvad aadressil Svenvaher.ee. Teenuste kasutamise või juurdepääsu korral nõustute nende tingimustega. Kui te ei nõustu nende tingimustega, palun ärge kasutage meie teenuseid.

Neid tingimusi kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduste alusel ning neist tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti kohtute pädevuses.

KASUTAJA KOHUSTUSED
Teenuste kasutamisel kinnitate ja garanteerite, et:

  1. a. Olete vähemalt 18-aastane, kuna veebilehekülje kasutamine on lubatud ainult alates 18. eluaastast;
  2. b. Teil on õigus ja volitus nõustuda nende Tingimustega ja täita siin sätestatud kohustusi;
  3. c. Kõik teie poolt esitatud teave on täpne ja ajakohane ning vajadusel uuendate seda;
  4. d. Kasutate teenuseid ainult seaduslikel eesmärkidel ning järgite kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi;
  5. e. Mõistate ja nõustute, et inimeste kupeldamine on rangelt keelatud;
  6. f. Mõistate ja nõustute, et meie veebilehe administraatorid võivad teha pistelist kontrolli, et välistada ebaseaduslikku tegevust.

REKLAAMID
Nõustute, et me võime Teenuste raames kuvada reklaame. Reklaamide sisu, ulatus ja vorm on meie äranägemisel, ning me ei vastuta nende reklaamide eest.

KEELATUD SISU
Teenuste kasutamisel ei ole lubatud levitada, üles laadida ega edastada ebaseaduslikku materjali, sealhulgas, kuid mitte ainult, lapspornograafiat. Kui avastatakse ebaseaduslikku sisu, nagu lapspornograafia, teavitame sellest koheselt politseid ja koostöös asutustega tagame selle sisu eemaldamise.

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Teie isikuandmete töötlemisel järgime meie Privaatsuspoliitikat, mis on kättesaadav meie veebisaidil. Nõustudes käesolevate Tingimustega, nõustute ka meie Privaatsuspoliitikaga.

TEENUSTE MUUTMINE VÕI LÕPETAMINE
Meil on õigus igal ajal Teenuseid muuta, peatada või lõpetada (osaliselt või täielikult) ilma ette teatamata ja vastutuseta. Me ei vastuta Teenuste muutmise, peatamise või lõpetamise tagajärgede eest.

VASTUTUSE PIIRAMINE
Me ei vastuta otseselt ega kaudselt mistahes kahju eest, mis tuleneb Teenuste kasutamisest või võimetusest neid kasutada. Meie koguvastutus teie ees on igal juhul piiratud teenuste eest teie poolt tasutud summa ulatuses.

MUUDATUSED TINGIMUSTES
Meil on õigus neid tingimusi igal ajal muuta. Muudatuste jõustumise kuupäevaks loetakse nende avaldamise kuupäev meie veebisaidil. Teie jätkuv Teenuste kasutamine pärast muudatuste jõustumist tähendab teie nõustumist uute Tingimustega. Kui te ei nõustu muudetud Tingimustega, lõpetage Teenuste kasutamine.

KONTAKT
Kui teil on käesolevate Tingimuste või Teenuste kohta küsimusi, võtke meiega ühendust meie veebisaidil toodud kontaktandmetel.

Info@svenvaher.ee